Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε νέο ΦΕΚ σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης των καθαριστριών στα σχολεία για το σχολικό έτος 2020-21. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.


Print Friendly, PDF & Email