Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μέρος του κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ορχομενού, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού την 08/01/2019.

Η υπάλληλος του Α.Τ.Τ.Ο.Α.
Δήμου Ορχομενού
 
Καραμπόγια Αμαλία

 

Print Friendly, PDF & Email