Παρατίθενται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2018 καθώς και των τριών πρώτων τριμήνων του έτους 2019.