Η Δήμαρχος Ορχομενού μετά την τροποποίηση της ΚΥΑ για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. Φύλλου 3485, ανακοινώνει, εκ νέου:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού για την σχολική περίοδο 2020-21.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν την νέα Αίτηση και οδηγίες συμπλήρωσής της καθώς και περαιτέρω πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία που ακολουθούν.


Print Friendly, PDF & Email