Ενημερώνονται οι γεωργοκτηνοτρόφοι των περιοχών Ορχομενού, Παύλου, Αγίου Δημητρίου, Διονύσου και Πύργου, των οποίων η φυτική παραγωγή έπαθε ζημιές από τον καύσωνα στις 2 Αυγούστου 2021, ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Δήλωση ΟΣΔΕ 2021

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν τον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. κ. Παναγιώτη Κουμπούρα στο τηλέφωνο 22613 51126.