Ενημερώνονται οι παραγωγοί του Δήμου Ορχομενού, που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από την ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 07 Σεπτεμβρίου 2023, ότι μπορούν  να υποβάλλουν δηλώσεις  ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.  τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή  22 Σεπτεμβρίου 2023. 

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς.

Για ζημιές στη φυτική παραγωγή

Α. Αροτραίες καλλιέργειες ένα ευρώ (1.00) ανά στρέμμα

Β. Αμπελοειδή, Κηπευτικά δύο ευρώ (2.00)  ανά στρέμμα

Γ. Καρποφόρα δένδρα  Δέκα λεπτά του ευρώ (0,10) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα η γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.

Δ. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) δέκα Ευρώ (10.00) ανά στρέμμα.

Ε. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων είκοσι ευρώ (20.00) ανά στρέμμα .

ΣΤ. Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων – δένδρων σαράντα ευρώ (40.00) ανά στρέμμα.

Η. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών πενήντα ευρώ (50.00) ανά στρέμμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Δήλωση ΟΣΔΕ 2023 
  2. Ταυτότητα
  3. Α.Φ.Μ.
  4. Αρ. Λογαριασμού  Τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται  από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α.  Ρουσέτη Βασίλειο,  στο Δημαρχείο  Ορχομενού επί της 28ης Οκτωβρίου 50 τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22613 51129

Print Friendly, PDF & Email