Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από χαλάζι στις 12-03-2019 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες (προθεσμία μέχρι και 27/3/2019).