Γνωστοποίηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για προγράμματα αμπελιών. Γνωστοποίηση για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης οιναμπέλων για την περίοδο 2019-2020. 

Γνωστοποίηση για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.