Απόφαση 12/2019

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου σε υπάλληλο του Δήμου (Παυλάκη Αικατερίνη).