Απόφαση 004/2019

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στην υπάλληλο του Δήμου Γαλανάκου Τριάδα.