Με απόφαση της Δημάρχου Ορχομενού καθώς και τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών,  tην Πέμπτη 18-2-2021 και την Παρασκευή 19-2-2021 και από ώρα 9:00 θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία –Δημοτικά-Γυμνάσια – Λύκεια) και ο Παιδικός Σταθμός της Δ.Ε. Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού (Ορχομενού-Αγίου Δημητρίου-Παύλου- Διονύσου).