Απόφαση 026

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ.7/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2019. 


Απόφαση 027

Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων 2018 της Δ.Ε. Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού.


Απόφαση 028

Περί μείωσης μισθώματος του Κυλικείου ΓΕΛ Ορχομενού (ύστερα από την υπ΄αριθμ.1/2019 απόφαση της σχολικής επιτροπής των σχολικών μονάδων Β/μιας εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού).


Απόφαση 029

Περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ» ανάκληση της 210/2018 ΑΔΣ και ορισμός ενός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.


Απόφαση 030

Περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Β΄Φάση Περιβάλλων Δημόσιος Χώρος» και ορισμός ενός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.


Απόφαση 031

Περί έγκρισης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για παραχώρηση μηχανήματος έργων από την Περ. Στ. Ελλάδας στον Δήμο Ορχομενού και ορισμός μελών στις επιτροπές Παράδοσης – Παραλαβής μηχανήματος και Ενιαίας Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης.


Απόφαση 032

Περί έγκρισης του απολογισμού Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορχομενού για το οικ. έτος 2018.

 

Print Friendly, PDF & Email