07 Ιούν 2022

Ορισμός του Ραμαντάνη Δημητρίου ως Αντιδημάρχου στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφασίζει και ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Ραμαντάνη Δημήτριο του Γεωργίου ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Ορχομενού, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 07-06-22 έως 05-10-2022, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές:


05 Νοέ 2019

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης/2019 συνεδρίασης του ΔΣ Ορχομενού

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης  συνεδρίασης του έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού με αριθ. Απόφασης 151/2019 για την εκλογή δύο εκπροσώπων του Δήμου Ορχομενού στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για τη χρονική περίοδο 2019-2023.

25 Φεβ 2019

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση 034

Έγκριση τεχνικού δελτίου χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμυρικά φαινόμενα με την άνοδο της στάθμης της λίμνης Υλίκης) στις γεωτρήσεις ύδρευσης των Τ.Κ. Κοκκίνου και Ακραιφνίου» για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Διαβάστε Περισσότερα