Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να προσέλθουν σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου, την Πέμπτη 07 Μαΐου 2020 και ώρα 6:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα που αφορά στη σύνδεση παροχής ύδρευσης σε ποιμνιοστάσιο στη θέση ΄΄Τσούκιζα΄΄.