27 Μαΐ 2020

Οδηγίες Αθλητικής Προετοιμασίας σε Υποψηφίους/ες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Περί Εισαγωγής στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοινώνει τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα πρέπει να ακολουθούν οι υποψήφιοι/ες, καθώς και οι προπονητές τους, των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στις ακόλουθες σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο συνοδευτικό αρχείο.


26 Μαΐ 2020

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ για την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, στην λαϊκή Ορχομενού

 1. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 2. Γάτσιος Πέτρος
 3. Παπαλάμπρος Παναγ.
 4. Μπουρντένα Μαρία
 5. Χαλιμούρδας Κων/νος
 6. Κουλελής Παναγιώτης
 7. Αργυρίου Λουκάς
 8. Γρανιτσιώτης Αθανασιος
 9. Σφύρλας Αθανάσιος
 10. Κιαλιού Ασημίνα
 11. Καμούτσης Ιωάννης
 12. Αποστολόπουλος Δημ
 13. Φάσσας Νικόλαος του Πέτρου
 14. Κολοκυθας Παναγιώτης
 15. Ντούζας Γεώργιος
 16. Ντελής Αριστείδης
 17. Γεωργούλας Αντώνιος
 18. Αλεξίου Καλλιόπη
 19. Καραδόπουλος Ιωάννης
 20. Κωστάκης Εμμανουήλ
 21. Σταματίου Παναγ
 22. Κάλλη Αγγελική
 23. Πανουσάκη Παναγ
 24. Πέππας Κων/νος
 25. Σακκά Παναγιούλα
 26. Δήμου Κων/να
 27. Κολοκυθας Λουκάς
 28. Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος
 29. Μαντζιώρης Γεώργιος

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Κοσμάς Δημήτριος
 2. Κολοκυθας Αθανάσιος
 3. Βελέντζας Κων/νος
 4. Κιαλιός Κων/νος
 5. Γκορίτσα Αναστασία
 6. Βελέντζας Βασίλειος και

  και 1.   Γιαλελής Ιωάννης (για την κατηγορία φρούτων)

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές οπωροκηπευτικών προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Θεοδώρου Βασιλική
 2. Θεοδωρογιάννης Σταύρος
 3. Σουραφής Ηλίας
 4. Κοτσικόρος Δημ.

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17 , προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Παπαδόπουλος Ευθύμιος
 2. Παπαθανασίου Ιωάννης
 3. Καραγιαννίδης Γεώργιος
 4. Μοσχοφίδης Παντελής

Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.ΟΑ.                    Τα σωματεία Πωλητών

Ι. Πάνου                                                              Κ.  Κιαλιός
                                                                             Μ. Κουτής


25 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Χρήση κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα του Δήμου Ορχομενού

               Σας ενημερώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση κοινόχρηστου χώρου το έτος 2020 πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Εσόδων & Ταμείου του Δήμου τα δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, η θέση η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) .
 2. Δημοτική Ενημερότητα
 3. Αντίγραφο της αδείας του Καταστήματος με έναρξη Επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ.
 4. Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
 5. Τοπογραφικό σκαρίφημα της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, του πλάτους της πρόσοψης, του πλάτους του πεζοδρομίου, του πλάτους της οδού, των εισόδων και των παραθύρων των παρακειμένων κατοικιών, της θέσης και τις διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
 6. Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.
 7. Έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

 

            Αφού ελεγχθούν τα δικ/κά, ο χώρος για τον οποίο ζητείται η άδεια κατόπιν γνωμάτευσης της Ελληνικής Αστυνομίας, καταβληθεί το τέλος που αναλογεί για την χρήση χορηγείται  ή άδεια  με απόφαση του Δημάρχου Ορχομενού,  σύμφωνα με την νομοθεσία και τον Κανονισμό κοινοχρήστων χώρων.

 Κατόπιν αιτήσεως σας δύναται να αυξηθεί το εμβαδόν του υπό κατάληψη Κοινόχρηστου χώρου χωρίς επιπλέον χρέωση όπου αυτό είναι δυνατόν.

             Σε περίπτωση ανανέωσης αδείας ο ενδιαφερόμενος θα  υποβάλλει σχετική αίτηση  στην οποία θα επισυνάπτει την ισχύουσα (κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης) άδεια λειτουργίας του καταστήµατός του, την παλαιά-αρχική άδεια χρήσης-κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, Δημοτική Ενημερότητα  και όποιο από τα ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά, (και ήδη κατατεθειµένα στο ∆ήµο µε την αρχική αίτηση για την λήψη της πρώτης άδειας χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστου χώρου), τυχόν διαφοροποιείται.

               Αν αυθαίρετα κάνετε χρήση κοινοχρήστου χώρου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργασίμων ημερών από την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης,

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Τμήμα Εσόδων  & Ταμείου επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 16, κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 09:30 έως 13:30 για υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών για την έκδοση της αδείας χρήσης του χώρου ή   θα   αφαιρέσετε   κάθε   στοιχείο   εξοπλισμού.

             Διαφορετικά α/ θα σας  καταλογισθεί χρηματικό πρόστιμο, β/ έχετε ποινικές ευθύνες και τιμωρείσθε με τις ποινές του Ποινικού Κώδικα και  γ/ η αφαίρεση-μεταφορά- αποθήκευση των στοιχείων εξοπλισμού θα γίνει  από τα συνεργεία του Δήμου με την επιβολή  ειδικού προστίμου.

  

                                                                                                                           Η Δήμαρχος

                                                                                                                           και με εντολή

 

                                                                                                   Η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Ταμείου

                                                                                                                           ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ


23 Μαΐ 2020

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

Ο πρόεδρος της Κοινότητας του Αγίου Δημητρίου προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 27 Μαϊου 2020 και ώρα 8.00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 


19 Μαΐ 2020

Υποβολή ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ δηλώσεων ζημιάς από την Πλημμύρα στις 05-04-2020 στις γεωργικές καλλιέργειες

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς, που υπέβαλαν την Προσωρινή Δήλωση Ζημιάς από την Πλημμύρα στις 05-04-2020, ότι θα πρέπει να προσέλθουν στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ, για Ορχομενό, Καρυά, Αγ. Δημήτριο, Διόνυσο και Αγ. Σπυρίδωνα, έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου προκειμένου να υποβάλλουν την Οριστική Δήλωση ζημιάς στον ΕΛΓΑ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Δήλωση ΟΣΔΕ 2020 ή 2019 (ανάλογα την καλλιέργεια )

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α., Ιωάννα Πάνου, δίπλα από το Κ.Ε.Π. Ορχομενού

 


19 Μαΐ 2020

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της λαϊκής αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Πωλητών λαϊκής αγοράς για την Πέμπτη 21-5-2020:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
για την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 στην λαϊκή Ορχομενού

 1. Γιαλελής Ιωάννης
 2. Γάτσιος Πέτρος
 3. Παπαλάμπρος Παναγιώτης
 4. Μπουρντένα Μαρία
 5. Χαλιμούρδας Κων/νος
 6. Σφύρλας Αθανάσιος
 7. Ανταλόπουλος Κων/νος
 8. Γρανιτσιώτης Αθαν.
 9. Κουλελής Παναγ.
 10. Κιαλιός Κων/νος
 11. Κολοκυθας Αθανάσιος
 12. Βελέντζας Κω/νος
 13. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
 14. Κοσμάς Δημήτριος
 15. Γκορίτσα Αναστασία
 16. Βελέντζας Βασίλειος
 17. Μιχαλοστάμος Ανδρέας
 18. Θεοδωρογιάννης Σταύρος
 19. Κοτσικόρος Δημήτριος
 20. Σουραφής Ηλίας
 21. Θεοδώρου Βασιλική
 22. Γαλανός Ιωάννης
 23. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος
 24. Παπακωνσταντίνου Λουκάς
 25. Καραδόπουλος Ιωάννης
 26. Κολοκυθας Λουκάς
 27. Παπαθανασίου Ιωάννης
 28. Καραγιαννίδης Γεώργιος
 29. Παπαδόπουλος Ευθ.

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 2. Φάσσας Νικόλαος
 3. Αποστολόπουλος Δημ
 4. Κολοκυθας Παναγ.
 5. Αλεξίου Καλλιόπη
 6. Γεωργούλας Αντώνιος

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Πανουσάκη Παναγιώτα
 2. Κάλλη Αγγελική
 3. Πέππας Κων/νος

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

1.Μαντζιώρης Γεώργιος

2.Μοσχοφίδης Παντελής

3.Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.ΟΑ.                        Τα σωματεία Πωλητών

Ι. Πάνου                                                                 Κ. Κιαλιός,  Μ. Κουτής                                    


15 Μαΐ 2020

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτων από το Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού

προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί, το Κ.Ε.Π. του Δήμου Ορχομενού, την μίσθωση ειδικού χώρου για τα αρχεία των υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού, την μίσθωση χώρου για να στεγαστεί η Πολιτιστική – Ιστορική δραστηριότητα του Δήμου που αφορά στην εικονική πραγματικότητα και την μίσθωση αποθήκης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου που αφορούν Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια κατασκευής αρμάτων και συν-διοργάνωσης του Καρναβαλιού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον κύριο Παναγιώτη Μεργιάννη, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες 9πμ-2μμ στο τηλέφωνο: 22613-51105.

 


14 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου: “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Παιδοτόπων του Δήμου Ορχομενού”

Ο Δήμος Ορχομενού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 19.352,83 € (πλέον Φ.Π.Α.),

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 26/05/2020.


13 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Έκτακτη Ενημέρωση Αγροτών

Ενημερώνουμε τους αγρότες που τα χωράφια τους αρδεύονται από το κλειστό σύστημα άρδευσης του δήμου μας να ελέγξουν άμεσα τους κρουνούς (βάνες) που ανήκουν στην ευθύνη τους, ώστε σε περίπτωση βλάβης να την διορθώσουν άμεσα.

Κατά τον τελευταίο έλεγχο λειτουργίας του κλειστού, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί κρουνοί είναι χαλασμένοι και ενδεχομένως, αφού το κλειστό σύστημα λειτουργήσει κανονικά αύριο, να παρουσιαστούν  σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειές τους( ζημιές , πλημμύρες κλπ).

Για το λόγο αυτό καλούνται οι καλλιεργητές  να βρίσκονται αύριο από τις 8 π.μ στα χωράφια τους ώστε εάν παρουσιαστεί τυχόν πρόβλημα να μεριμνήσουν άμεσα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος δεν είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των κρουνών.

Οι καλλιεργητές  μπορούν να τις επισκευάσουν το Σάββατο 16/5/20 8 πμ ως 2μμ.

 

Ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

Γρηγόρης  Γαλάνης


13 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου” στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου 2020”  συνολικού προϋπολογισμού 28.672,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την κάλυψη των αναγκών Άρδευσης – Πυροπροστασίας – Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η Τρίτη 26 Μαΐου 2020. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Ορχομενού.