Ανακοίνωση: Έλεγχος κρουνών κλειστού κυκλώματος άρδευσης από τους αγρότες καλλιεργητές

Καλούνται οι Αγρότες Καλλιεργητές του Κλειστού Κυκλώματος άρδευσης Ορχομενού να ελέγξουν τους κρουνούς (βάνες) για τυχόν ζημιές, προκειμένου  να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αρδευτική περίοδο έτους 2020.

                    Ορχομενός 6-5-2020

 

                   Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ