Ανακοίνωση: Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου

Επανεγγραφές και νέες εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου για το σχολικό έτος 2020-2021 (νήπια γεννημένα το 2017).

 

  1. Διάθεση αιτήσεων συμμετοχής:

α) ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Ορχομενού (www.orchomenos.gr)

β) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ορχομενού (ισόγειο κτιρίου)

γ) στο γραφείο Δ.Ε. Ακραιφνίας

δ) στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ορχομενού τις ημέρες που πραγματοποιείται κατάθεση αιτήσεων.

 

  1. Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής:
  • Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται κατά το χρονικό διάστημα από 11/05/2020 έως 29/5/2020 ως εξής:

– Στον Παιδικό Σταθμό Ορχομενού κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 8.00 π.μ – 13.00 μ.μ. αυστηρά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, το οποίο θα κλείνετε καλώντας τις παραπάνω ημέρες στο τηλ. 22610-32588.

– Στο γραφείο της Δ. Ε. Ακραιφνίας κάθε μέρα 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ. (τηλ. 22680-31214).

  • Να προσέρχεστε τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (μάσκα, απόσταση μεταξύ δύο ατόμων κτλ).

 

  1. Ο φάκελος κάθε αίτησης για να είναι ολοκληρωμένος πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Το ΕΝΤΥΠΟ 1 ή 2 (Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής νηπίου αντίστοιχα)
  • Το ΕΝΤΥΠΟ 3(Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής νηπίου)
  • Το ΕΝΤΥΠΟ 4 (Υπεύθυνη δήλωση εργασίας της μητέρας)
  • Το ΕΝΤΥΠΟ 5(Ατομικό δελτίο υγείας νηπίου) συμπληρωμένο από παιδίατρο.
  • Τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπως αναγράφονται στην αίτηση

Τα έντυπα αυτά είναι αναρτημένα παρακάτω και μπορείτε να τα κατεβάσετε.