13 Μαΐ 2020

Ανακοίνωση: Έκτακτη Ενημέρωση Αγροτών

Ενημερώνουμε τους αγρότες που τα χωράφια τους αρδεύονται από το κλειστό σύστημα άρδευσης του δήμου μας να ελέγξουν άμεσα τους κρουνούς (βάνες) που ανήκουν στην ευθύνη τους, ώστε σε περίπτωση βλάβης να την διορθώσουν άμεσα.

Κατά τον τελευταίο έλεγχο λειτουργίας του κλειστού, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί κρουνοί είναι χαλασμένοι και ενδεχομένως, αφού το κλειστό σύστημα λειτουργήσει κανονικά αύριο, να παρουσιαστούν  σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειές τους( ζημιές , πλημμύρες κλπ).

Για το λόγο αυτό καλούνται οι καλλιεργητές  να βρίσκονται αύριο από τις 8 π.μ στα χωράφια τους ώστε εάν παρουσιαστεί τυχόν πρόβλημα να μεριμνήσουν άμεσα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος δεν είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των κρουνών.

Οι καλλιεργητές  μπορούν να τις επισκευάσουν το Σάββατο 16/5/20 8 πμ ως 2μμ.

 

Ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

Γρηγόρης  Γαλάνης


13 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου” στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου 2020”  συνολικού προϋπολογισμού 28.672,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την κάλυψη των αναγκών Άρδευσης – Πυροπροστασίας – Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η Τρίτη 26 Μαΐου 2020. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Ορχομενού.


13 Μαΐ 2020

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Επισκευή Οχημάτων – προμήθεια Ελαστικών στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων – Προμήθειας Ελαστικών για το 2020-21”  συνολικού προϋπολογισμού 60.921,2 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η Πέμπτη 21 Μαΐου 2020. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Ορχομενού.