Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Μίσθωση Ακινήτων από το Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού

προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί, το Κ.Ε.Π. του Δήμου Ορχομενού, την μίσθωση ειδικού χώρου για τα αρχεία των υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού, την μίσθωση χώρου για να στεγαστεί η Πολιτιστική – Ιστορική δραστηριότητα του Δήμου που αφορά στην εικονική πραγματικότητα και την μίσθωση αποθήκης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου που αφορούν Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια κατασκευής αρμάτων και συν-διοργάνωσης του Καρναβαλιού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον κύριο Παναγιώτη Μεργιάννη, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες 9πμ-2μμ στο τηλέφωνο: 22613-51105.