30 Ιούν 2020

Ειδικότητες και Θέσεις απασχολούμενων στο Δήμο Ορχομενού μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης

Ο Δήμος Ορχομενού στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», ανακοινώνει την πρόσληψη απασχολούμενων στις παρακάτω ειδικότητες:

Εκπαιδευτική Βαθμίδα

Ειδικότητα

Αριθμός Θέσεων

ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

30 Ιούν 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου της Τ.Κ. Ακραιφνίου (4η/2020)

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στο Κατάστημα της Κοινότητας Ακραιφνίου (ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ), την Παρασκευή 3  Ιουλίου 2020 και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Συμβουλίου  Ακραιφνίου, σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.

29 Ιούν 2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι  το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έδωσε παράταση στην προθεσμία Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ως ακολούθως:

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων:  έως και 06/07/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)
  • Νέα καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών: έως και 10/07/2020

 

29 Ιούν 2020

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού (4η/2020)

Η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής – Δήμαρχος Ορχομενού,  προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 για  συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

29 Ιούν 2020

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Ξεκινάει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  http://www.oaed.gr

 

29 Ιούν 2020

Ενημέρωση για την Αποτελεσματική Προστασία της Βαμβακοκαλλιέργειας από τη ΔΑΟΚ-ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η ΔΑΟΚ-ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Βοιωτίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμαβακοκαλλιέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο που ακολουθεί.

29 Ιούν 2020

Κανόνες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για το διάστημα 27-6-2020 ως και 12-7-2020 για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά  του δήμου μας, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της  ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020 (ΦΕΚ 2601/Β/27-06-2020)  «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» αποφασίζεται:

  1. Για το χρονικό διάστημα , από το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:
    • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
    • Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.
  2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1 έως 4, , μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον Ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Οι πολίτες που θα επισκεφτούν τις λαϊκές αγορές οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται.

 

                                     Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                      ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ

 

 

25 Ιούν 2020

Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή νέου οδικού άξονα στο Διπότι Παύλου

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε την κατασκευή νέου οδικού άξονα και σύγχρονης γέφυρας στην περιοχή Διπότι της κοινότητας Παύλου προυπολογισμού 1.100.000 ευρώ, παρουσία του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού και της αντιπεριφερειάρχη Φανής Παπαθωμά.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης η Δήμαρχος Ορχομενού έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Χαιρετίζουμε την υπογραφή της σύμβασης για την νέα χάραξη του οδικού άξονα και την κατασκευή γέφυρας στο Διπότι, ένα πάγιο αίτημα αιρετών και κατοίκων του Δήμου μας.
Αποτελεί δέσμευση για μας η επίσπευση όλων των διαδικασιών που αφορούν την έγκαιρη υλοποίηση όλων των κρίσιμων έργων που αφορούν στο Δήμο μας και διεκδικούμε την αναπτυξιακή εξωστρέφεια της Βοιωτίας μέσω του Δήμου Ορχομενού με την Εύβοια και τη Φθιώτιδα, με τους οδικούς άξονες Κοκκίνου-Σκορπονερίων (τμήμα Εύβοιας) και Παύλου-Τραγάνας(τμήμα Φθιώτιδας).
Σχετικό αίτημα θέσαμε ήδη στον περιφερειάρχη μας.”

24 Ιούν 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Τ.Κ. Ορχομενού (5η/2020)

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του τοπικού συμβουλίου να προσέλθουν, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ορχομενού, σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

23 Ιούν 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Τ.Κ. Κοκκίνου (3η/2020)

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κοκκίνου προσκαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στο  Κατάστημα της Τ.Κ. Κοκκίνου

(Κόκκινο), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου, την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00, σε

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.