Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου, ως σελίδα αφύπνισης για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας, πρέπει κυρίαρχα να συνοδεύεται από πολιτικές, που εγγυώνται την βιώσιμη διαχείρισή του, ιδίως στις σημερινές συνθήκες κλιματικής κρίσης.
Στην κατεύθυνση αυτή χρειάζονται νόμοι που προωθούν τις διαδικασίες συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αξιοποίησής του.
Ο Δήμος Ορχομενού, μία προικισμένη περιβαλλοντικά ενότητα, ένας δήμος που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική οικονομία και βρίσκεται σε άμεση σχέση με την φύση, δρομολογεί πολιτικές που συμβάλλουν στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος .
Προωθεί δραστικές παρεμβάσεις στον τομέα της καθαριότητας, δρομολογεί μελέτες για την δημιουργία έργων με στόχο την σωστή διαχείριση του νερού στην ύδρευση και στην άρδευση .
Αναζητά πόρους για την αξιοποίηση των ιδιαίτερου φυσικού κάλλους προστατευόμενων περιοχών του, προωθεί τις δενδροφυτεύσεις και την διαφύλαξη των αλσυλίων του.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων γι αυτό και ο δήμος Ορχομενού επιδιώκει την Κοινή δράση με τους εθελοντές δημότες του, ώστε να προστατεύσει το περιβάλλον που αποτελεί το παρόν και το μέλλον του.

Βούλα Καράλη
Δήμαρχος
Δήμου Ορχομενού