Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της Λαϊκής Αγοράς του Ορχομενού για την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020:

1. Σπυρόπουλος Βασίλειος
2. Γάτσιος Πέτρος
3. Γιαλελής Ιωάννης
4. Συμεωνίδης Παύλος
5. Χαλιμούρδας Κων/νος
6. Κουλελής Παναγιώτης
7. Ανταλόπουλος Κων/νος
8. Γρανιτσιώτης Αθανασιος
9. Σφύρλας Αθανάσιος
10. Κιαλιού Ασημίνα
11. Καμούτσης Ιωάννης
12. Φάσσας Νικόλαος του Πέτρου
13. Γεωργούλας Αντώνιος
14. Αλεξίου Καλλιόπη
15. Γκορίτσα Αναστασία
16. Κολοκυθας Παναγιώτης
17. Ντελής Αριστείδης
18. Μιχαλοσταμος Ανδρέας
19. Καραδόπουλος Ιωάννης
20. Κωστάκης Εμμανουήλ
21. Σταματίου Παναγ
22. Κάλλη Αγγελική
23. Πανουσάκη Παναγ
24. Πέππας Κων/νος
25. Σακκά Παναγιούλα
26. Δήμου Κων/να
27. Κολοκυθας Λουκάς
28. Μαντζιώρης Γεώργιος
29. Μοσχοφίδης Παντελής

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών, κατά σειρά κλήρωσης:
1. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
2. Ντούζας Γεώργιος
3. Κιαλιός Κων/νος
4. Βελέντζας Κων/νος

για την κατηγορία των φρούτων :
1. Μπουρντένα Μαρία

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:
1. Θεοδώρου Βασιλική
2. Σουραφής Ηλίας

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:
1. Παπαθανασίου Ιωάννης
2. Καραγιαννίδης Γεώργιος

 

Ο Δήμος Ορχομενού επισημαίνει ότι οι πωλητές της λαϊκής αγοράς θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ 34781/4-6-2020, να τηρούν ως ελάχιστη απόσταση τα τρία (3) μέτρα μεταξύ των πάγκων και ο ενδιάμεσος χώρος να είναι κενός και ελεύθερος από αντικείμενα.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να μην συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς και να διατηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τους.

 

Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.Ο.Α.                                                          Τα σωματεία Πωλητών

Ιωάννα Πάνου                                                                                        Κ. Κιαλιός, Μ. Κουτής