Δελτίο Τύπου: Πληρωμή οφειλών μέσω POS στην Δ.Ε. Ακραιφνίας

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες της Δ.Ε. Ακραιφνίας (Ακραίφνιο, Κάστρο, Κόκκινο) πως η πληρωμή των οφειλών τους προς το Δήμο, από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω POS, κατά προτεραιότητα.

Σε ειδικές, μόνο, περιπτώσεις οι δημότες θα εξυπηρετούνται στο ταμείο της Δ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν ν’ απευθύνονται στον υπάλληλο της Δ.Ε. κ. Νίκα Δημήτριο.