Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Τ.Κ. Ορχομενού (5η/2020)

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του τοπικού συμβουλίου να προσέλθουν, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ορχομενού, σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.