Τελευταίες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσληψη των καθαριστριών στα σχολεία του Δήμου Ορχομενού

Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε νέο ΦΕΚ σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης των καθαριστριών στα σχολεία για το σχολικό έτος 2020-21. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.