Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την πρόσληψη καθαριστριών, Μερικής και Πλήρους απασχόλησης, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την πρόσληψη καθαριστριών, μερικής και πλήρους απασχόλησης, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού. Ακολουθούν οι πίνακες όσων προσλήφθηκαν καθώς και όσων αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό.