Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Ορχομενού την 24.11.2022

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης: