Η Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Ιανουαρίου.

Η εκπαίδευση πλέον εξετάζεται από μια ευρύτερη οπτική και θεωρείται μια φιλοσοφική έννοια, «μια μακροχρόνια διαδικασία που αρχίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί καθόλη τη διάρκεια της ζωής» (CEDEFOP, 1996).

Άλλωστε, τόσο η εκπαίδευση, όσο και η μάθηση εν γένει, «δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους…» (UNESCO,1976).

Print Friendly, PDF & Email