Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (13-12-2019), την Κατάσταση με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 12-01-2019 Αγ. Δημητρίου
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 13-03-2019 Αγ. Δημητρίου
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ 05-02-2019 Αγ. Δημητρίου

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα  23 Δεκεμβρίου 2019

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

                                      Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

                                      Ιωάννα Πάνου

Print Friendly, PDF & Email