Απόφαση 034

Έγκριση τεχνικού δελτίου χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμυρικά φαινόμενα με την άνοδο της στάθμης της λίμνης Υλίκης) στις γεωτρήσεις ύδρευσης των Τ.Κ. Κοκκίνου και Ακραιφνίου» για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Απόφαση 035

Έγκριση του υπ΄αριθμ.7/7-12-2018 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.


Απόφαση 036

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

Print Friendly, PDF & Email