Απόφαση 037

Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του (Ο.Π.Δ.) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορχομενού έτους 2019.

 

Print Friendly, PDF & Email