Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (14-01-2020 ),  την  Κατάσταση  με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

  • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 20-09-2019   Ορχομενού
  • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 20-09-2019   Καρυάς
  • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 03-10-2019   Αγ. Δημητρίου και
  • Πίνακας ΜΗ Ταυτοποιηθέντων αγροτεμαχίων για την Βροχόπτωση 20-09-2019 Ορχομενού

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη  διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες , δηλαδή μέχρι   και την Παρασκευή   24 Ιανουαρίου   2020

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

 

       Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου