Απόφαση 038

Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης.

Απόφαση 039

Λήψη απόφασης σε συνέχεια της ενημέρωσης από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για το κλείσιμο του υποκαταστήματος στον Ορχομενό.