Απόφαση 040

Διοργάνωση εκδηλώσεων για το Καρναβάλι 2019. 

Απόφαση 041

Έγκριση των υπ΄αριθμ.1015/12-2-2019 και 1474/28-2-2019 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Απόφαση 042

Ορισμός αρδευτικής περιόδου, καθορισμός αριθμού θέσεων, πρόσληψης υδρονομέων και αμοιβής αυτών για το έτος 2019.

Απόφαση 043

Περί αναγνώρισης της προσφοράς του αείμνηστου Βουλευτή Βοιωτίας κ. Ευάγγελου Μπασιάκου σύμφωνα με την αίτηση 1528/4-3-2019 του Δημοτικού Συμβούλου Μαράντου Άγγελου.

Απόφαση 044

Περί ονοματοδοσίας πεζοδρόμου σε «Οδός Βούλγαρη Ηλία».

Απόφαση 045

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 5.310,00€ (προμήθεια Τ.Π.Δ.- κράτηση 7,97€, υπόλοιπο 5.302,03) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης έτους 2018 και κατανομή αυτής.

Απόφαση 046

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 29.740,00€ (προμήθεια Τ.Π.Δ.- κράτηση 44,61€, υπόλοιπο 29.695,39) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 (Α Κατανομή) και κατανομή αυτής.

 

Print Friendly, PDF & Email