Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε πρόσφατα το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2023» που επιβραβεύει δήμους και περιφέρειες με το πιο μακρόπνοο επιχειρηματικό όραμα στην Ευρώπη.

Το βραβείο ΕΕΠ αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει μέχρι 3 περιοχές της ΕΕ με εξέχουσες και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις περιοχές με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και ελπιδοφόρο σχέδιο απονέμεται το σήμα της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (ΕΕΠ) για το επόμενο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπο της αίτησης από τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής των Περιφερειών (www.cor.europa.eu/eer.go), ενώ τα ερωτήματά τους μπορούν να τα απευθύνουν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): eer-cdr@cor.europa.eu. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι την 29η Μαρτίου 2022. Οι νικητές του βραβείου για το 2023 θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ τον Ιούνιο του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.


Print Friendly, PDF & Email