Η Δήμαρχος Ορχομενού αποφασίζει και ανακοινώνει την πρόσληψη της υποψήφιας ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΕ Νηπιαγωγών), για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) του Δήμου Ορχομενού.


Print Friendly, PDF & Email