Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την πρόσληψη καθαριστριών, μερικής και πλήρους απασχόλησης, στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού. Ακολουθούν οι πίνακες όσων προσλήφθηκαν καθώς και όσων αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό.