Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την ανάγκη αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το συνημμένο αρχείο για τις θέσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσληψης.