Η Δήμαρχος Ορχομενού, Καράλη Παρασκευή, αποφασίζει τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου κ. Γρηγόρη Ξηρογιάννη ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 9-10-2020 έως 08-10- 2021, στον οποίο παρέχεται πάγια αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.


Print Friendly, PDF & Email