Παρατείνονται για πέντε έτη από τη δημοσίευσή του Ν.4756/26-11-2020 (ΦΕΚ 235Α) (Συνημμένο αρχείο), δηλαδή έως 26-11-2025, οι προθεσμίες για ζητήματα αποκατάστασης εκκρεμών υποθέσεων πολιτών ως προς ακίνητά τους, για τα οποία η έκδοση οριστικού τίτλου κυριότητος (παραχωρητηρίου) παρέμεινε ανολοκλήρωτη και τα οποία είχαν απονεμηθεί βάσει προγραμμάτων στεγαστικής αρωγής για αποκατάσταση προσφύγων.