Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε κατεπείγουσα,  δια περιφοράς, συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 από ώρα 20:00 έως 21:00 με θέμα της ημερήσιας διάταξης.