Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, συνεδρίαση τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 π. μ. στο  Δημαρχείο  για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.