Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.