Προσωρινή αναστολή όλων των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Ενημερώνουμε του δημότες του Δήμου Ορχομενού ότι αναστέλλονται, προσωρινά, κάθε είδους αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και κάθε είδους εκδηλὠσεις μαζικού, εναλλακτικού, πνευματικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19.

Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

Δήμος Ορχομενού