Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.