Ο Πρόεδρος της Δημοτική Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email