Παρατίθενται παρακάτω οι πίνακες αποτελεσμάτων του ΣΟΧ 1 για την πρόσληψη Οδηγών και Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Ορχομενού.