Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού 20-10-2020 (17η/2020)

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα μεταξύ 10 π.μ. και  11 π.μ. για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.