Πρόσκληση Τακτικής Δια Περιφοράς Συνεδρίασης ΔΣ Δήμου Ορχομενού την Τρίτη 9-2-2021 (2η/2021)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική, διά περιφοράς, συνεδρίαση που θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 από ώρα 13:30 ως και ώρα 15:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.