Ομόφωνο Ψήφισμα της Ε.Ε. της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για τα αιολικά πάρκα Εύβοιας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας κατά του επενδυτικού σχεδίου “Αιολικά Πάρκα Εύβοιας ισχύος 470,4 MW” των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ και EDP Renewables S.A.

Ολόκληρο το ψήφισμα μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.